НАСЛЕДСТВО

Романија / 2022 Петре ја објавува смртта на стариот човек кого тој го потпомагаше. Локалната полоција доаѓа да направи истрага за околностите како се случила смртта.

СНЕГУЛКА

ХРВАТСКА / 2022 Режија: Лана Бариќ Жељка е жена на возраст од 40 години, која живее во тивко и излирано село. Една неочекувана посета ќе ја донесе право кон нејзиното минато, изместувајќи и ја дневната рутина.