ХРВАТСКА / 2022


Режија: Лана Бариќ


Жељка е жена на возраст од 40 години, која живее во тивко и излирано село. Една неочекувана посета ќе ја донесе право кон нејзиното минато, изместувајќи и ја дневната рутина.