Романија / 2022

Петре ја објавува смртта на стариот човек кого тој го потпомагаше. Локалната полоција доаѓа да направи истрага за околностите како се случила смртта.